ЗА НАС

Фирма Бленд – Мюмюне Ислямова, основана през 1991 година от Мюмюне и Адем Ислямови, започва дейността си с обработването на земя и отглеждането на тютюн върху площ от 350 дка.

 

Успешната им дейност, довежда до увеличаването на обработваемата площ, върху която разнообразяват отглеждането на различни видове културни насъждения.

В последствие фирмата увеличава площта си на 10 000 дка земя в землището на село Сухозем и село Бегово, община Калояново.

Върху тази земя се отглеждат различни видове и сортове култури – царевица, пшеница, слънчоглед, ориз,тютюн, лозя и череши.

Площите се обрабоват с високотехнологични машини – трактори и комбайни John Deere.

Използваните продукти за растителна защита, торове и растителни регулатори са на високо ниво. Производителите BAYER и BASF, дават качеството към което се стремят.

Многогодишният труд, постоянство и обич към земята доведжда до създаването на фирма Грийн Индъстри, а по късно през 2006 година, стартира и дъщерната Ла Барка.

Независимо от постигнатото до тук, фирмите продължават да подобряват и модернизират производството. Всяка година се въвеждат нови машини, купува се или се наема нова земя.