УСЛУГИ

Фирма Бленд – Мюмюне Ислямова извършва следните селскостопански услуги:

  • Оран
  • Дисковане
  • Брановане
  • Фрезоване
  • Торене
  • Сеитба
  • Жътва